Lazada Malaysia

Taman Herba

Rabu, 16 Oktober 2013

Senarai Kandungan  
SENARAI KANDUNGAN

1)     INFO TAMAN HERBA
*    Pengenalan
*    Objektif
*    Matlamat
*    Sumber Kewangan
*    Rancangan Tahunan
2)    STRATEGI PERLAKSANAAN TAMAN HERBA
*    Carta Organisasi Guru
*    Carta Organisasi Murid
*    Anggaran Perbelanjaan
3)    KAEDAH PERLAKSANAAN
*    Carta Gantt
*    Jadual Bertugas
4)    AKTIVITI TAMAN HERBA
5)    PELAN TAKTIKAL, STRATEGIK DAN  OPERASI
6)    PROJEK KHAS TAMAN HERBA
*    Kertas Kerja
*    Laporan
7)    JENIS-JENIS HERBA
8)    REKOD TAMAN HERBA
*    Rekod Hasil Jualan
*    Rekod Penggunaan
9)    SURAT MENYURAT/MINIT MESYUARAT
10) LAMPIRAN

Tiada ulasan: