Lazada Malaysia

Taman Herba

Rabu, 16 Oktober 2013

MINIT MESYUARAT SEKOLAH LESTARI BIL 2/TAHUN 2013

SPSK PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAKMUR

MINIT MESYUARAT SEKOLAH LESTARI BIL 2/TAHUN 2013

Tarikh                                      : 18 Februari 2013

Masa                                       : 12.15 tghari – 2 ptg

Tempat                                    : PKG (Bilik Anggerik)

Pengerusi                                : Cikgu Hjh Rohaini bt Yaacob

Kehadiran(Bilangan)             : 21 orang

Nama  Yang  Hadir                 :  Cikgu Hj. Suhaimi bin Hj. Ramli
                                                  Cikgu Hjh. Rohaini binti Yaacob
                                                  Cikgu Datin Siti Aminah Hay binti Abdullah
                                                  Cikgu Jamalul Arifin bin Mohd. Jais
                                                  Cikgu Hjh. Rokaayah binti Ahmad
                                                  Cikgu Hj. Aziz bin Samsuri
                                                   Cikgu Chandran A/L Yiliatham
                                                   Cikgu Hamdan bin Hassan
                                                   Cikgu Siti Aishah binti Rahmat
                                                   Cikgu Rusman bin Mispan
                                                   Cikgu Rosli bin Dasuki
                                                     Cikgu Nabila Huda bt. Idris
 Cikgu Siti Rahimah binti Sahak
 Cikgu Hajjah Azilah binti Hj Harun
 Cikgu Nurul Aini Hayati binti Yahaya
 Cikgu Syazwani binti Ahmad
 Cikgu Azman bin Ishak
 Cikgu  Noreha binti Johari
 Cikgu  Zalifah binti Omar
 Cikgu Rosman binti Mispan
 Cikgu Noor Liana binti Rosli

Nama Yang Tidak  Hadir      :  Cikgu Fadlina binti Yusof
 Cikgu Nazirah binti Md Zin
  

1

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI
1.1.        Bacaan Ummul Kitab. Terima kasih di atas kerjasama dan kehadiran semua guru.
1.2.        Terima kasih kepada semua guru atas komitmen yang diberikan dalam melaksanakan program-program yang dijalankan.
                                                                               Tindakan: Makluman semua guru                                   


2

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.
2.1. Cikgu Noor Liana binti Rosli (Setiausaha Taman Herba 2013) membentang minit mesyuarat yang lepas.
       Pencadang: Cikgu Hamdan bin Hassan
       Penyokong: Cikgu Hajjah Azilah binti Haji Harun
                                                                               Tindakan:  Setiausaha Kurikulum          

3

PERKARA BERBANGKIT:
Tiada perkara berbangkit
4
PERKARA-PERKARA BAHARU

4.1 Perlu menghantar pelan tindakan dan pelan operasi (kertas kerja).      
                                                                          Tindakan: Setiausaha Taman Herba
4.2 Carta gantt untuk setahun perlu dibuat dengan kadar segera.
                                                                                    Tindakan: Ketua Taman Herba
4.3 Program mega yang akan dijalankan ialah gotong royong perdana SKSM. Tarikh pelaksanaan akan diberitahu kemudian.
                                                                                                 Tindakan: Semua guru
4.5 Diantara program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2013 oleh unit Sekolah Lestari ialah penubuhan Kelab Lestari, projek kitar semula surat khabar lama.
                                                                                                  Tindakan: AJK Lestari
4.6 Dokumentasi Lestari 2013 disekitar sekolah perlu dilakukan setiap masa. Ini akan memudahkan untuk penyediaan rekod sebagai bukti aktiviti sepanjang tahun.
                                                                                     Tindakan: Cikgu Siti Rahimah
4.6 Pastikan semua murid bertugas menjaga dan membersihkan taman mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh setiausaha Taman Herba. Ini perlu dipantau oleh guru terutamanya AJK Taman Herba. Setiap kali bertugas guru yang memimpin murid perlu menulis didalam rekod kehadiran didalam buku yang telah disediakan.
                                                                        Tindakan : Setiap AJK Taman  Herba

4.7 Unit Taman Herba boleh menjadikan Jadual bertugas bagi setiap unit dijadikan salah satu prohek khas sekolah
                                                                          Tindakan : Setiausaha Taman Herba

5
HAL-HAL LAIN

5.1 Cikgu Rosli bin Dasuki meminta kerjasama dari semua guru agar dapat membantu menjaga dan membersihkan tanaman herba yang ada di setiap taman masing-masing  untuk menceriakan sekolah.
                                                                                              Tindakan : Semua guru                                      
                                                                       


Disediakan oleh,                                                    Disemak  oleh,


…………………..........................................………                           ……………………...............................................
(CIKGU NOOR LIANA BINTI ROSLI)                             (CIKGU HJH ROHAINI BINTI YAACOB)
 Setiausaha Taman Herba                                      Penolong Kanan Hal Ehwal Murid        
 Sekolah Kebangsaan Seri Makmur                       Sekolah Kebangsaan Seri MakmurTiada ulasan: