Lazada Malaysia

Taman Herba

Rabu, 16 Oktober 2013

MINIT MESYUARAT SEKOLAH LESTARI BIL 1/TAHUN 2013

SPSK PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAKMUR

MINIT MESYUARAT SEKOLAH LESTARI BIL 1/TAHUN 2013

Tarikh                                      : 15 Disember 2012

Masa                                       : 10.30 pagi

Tempat                                    : Makmal Komputer SKSM

Pengerusi                                : Cikgu Haji Suhaimi Bin Haji Ramli

Kehadiran(Bilangan)             : 22 orang

Nama  Yang  Hadir                 : Cikgu Hj. Suhaimi bin Hj. Ramli
                                                  Cikgu Hjh. Rohaini binti Yaacob
                                                  Cikgu Datin Siti Aminah Hay binti Abdullah
                                                  Cikgu Jamalul Arifin bin Mohd. Jais
                                                  Cikgu Hjh. Rokaayah binti Ahmad
                                                  Cikgu Hj. Aziz bin Samsuri
                                                   Cikgu Chandran A/L Yiliatham
                                                   Cikgu Hamdan bin Hassan
                                                   Cikgu Siti Aishah binti Rahmat
                                                   Cikgu Rusman bin Mispan
                                                   Cikgu Rosli bin Dasuki
                                                     Cikgu Nabila Huda bt. Idris
 Cikgu Siti Rahimah binti Sahak
 Cikgu Hajjah Azilah binti Hj Harun
 Cikgu Nurul Aini Hayati binti Yahaya
 Cikgu Syazwani binti Ahmad
 Cikgu Azman bin Ishak
 Cikgu  Fadlina binti Yusof
 Cikgu  Noreha binti Johari
 Cikgu  Zalifah binti Omar
 Cikgu Rosman binti Mispan
 Cikgu Nazirah binti Md Zin
 Cikgu Noor Liana binti Rosli
                                                 
Nama Yang Tidak  Hadir           :   Tiada

1

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI
1.1.        Bacaan Ummul Kitab. Terima kasih di atas kerjasama dan kehadiran semua guru.
1.2.        Terima kasih kepada semua guru atas komitmen yang diberikan dalam melaksanakan program-program yang dijalankan.
1.3.        Guru-guru boleh meminta bantuan daripada pekerja untuk membersihkan taman-taman yang terdapat di sekolah.
                                                                   Tindakan: Makluman semua guru                                   


2
MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.
2.1. Cikgu Noor Liyana Rosli (Setiausaha Taman Herba) membentang minit mesyuarat yang lepas.
       Pencadang: Cikgu Nazirah binti Md Zin
       Penyokong: Cikgu Roslan bin Arshad
                                                                               Tindakan:  Setiausaha Kurikulum        

3

PERKARA BERBANGKIT:
Tiada perkara berbangkit
4
PERKARA-PERKARA BAHARU

4.1 Taman herba telah diusahakan dengan baik dan pada tahun 2013 usaha akan diteruskan dan ditambah baik.
                                                            Tindakan: Cikgu Chandran A/L Yiliatham
4.2 Kerja-kerja dokumentasi perlu dilakukan di sekitar taman sekolah terutamanya Taman Herba dan Taman Kemahiran Hidup.
                                                                Tindakan: Cikgu Siti Rahimah binti Sahak
4.3  Tumpuan lebih kepada bahagiaan keceriaan Taman Herba yang melibatkan 3K.
                                                                                            Tindakan : Semua guru
4.4 Unit Taman Herba akan membuat jadual bertugas bagi membersihkan dan menjaga taman herba pada setiap hari Rabu (Badan beruniform)
                                                                                               Tindakan: Semua guru
4.5 Surat permohonan benih melalui PIBG kepada Pejabat Pertanian akan disediakan oleh setiausaha PIBG dan akan ditandatangani oleh YDP PIBG.
                                                                                         Tindakan: Setiausaha PIBG
4.6 Kertas kerja bagi membeli kolong untuk menanam pokok akan dibuat bagi melaksanakan projek.
                                                                       Tindakan: Setiausaha Taman Herba
5
HAL-HAL LAIN
5.1 Cikgu Rosli bin Dasuki meminta agar pekerja swasta dan AJK bersama-sama menjaga taman-taman yang sedia ada di sekolah bagi memastikan semuanya dalam keadaan yang baik
                                                    Tindakan : Pekerja swasta dan AJK Taman Herba
                                                    
                                      
                                                                       


Disediakan oleh,                                                      Disemak  oleh,


…………………......................................                                            ……………………...............................……….
(CIKGU NOOR LIANA BT ROSLI)                              (CIKGU HAJJAH ROHAINI BINTI YAACOB)
 Setiausaha Taman Herba 2013                             Penolong Kanan Kurikulum      
 Sekolah Kebangsaan Seri Makmur                       Sekolah Kebangsaan Seri MakmurTiada ulasan: